···Kabuki Actors Ichikawa Yaozo II, Nakajima Mihoemon II, Ichikawa Ebizo III, and

···Kabuki Actors Ichikawa Yaozo II, Nakajima Mihoemon II, Ichikawa Ebizo III, and ···Kabuki Actors Ichikawa Yaozo II, Nakajima Mihoemon II, Ichikawa Ebizo III, and Type: Prints Style: Frameless Frame Color/Finish: Artwork Reproduction Size Width:...